Excellente Serbia


O Nama

više informacija

Dobrodošli

Termo–Simax Inženjering doo je preduzeće sa sedištem u Beogradu osnovano 1991. Sa preko 20 godina iskustva i više od stotinu proizvedenih uređaja, specijalizovali smo se za proizvodnju membranskih uređaja. Prvenstveno smo razvili membranu koja ima poseban oblik i formu sa kojom je moguće zadovoljiti sve potrebne mere i primeniti je u svim tipovima čeličnih sudova. Ovo znači da ne postoje ograničenja zapremine i pritiska.

Razvili smo membrane:
– koje podržavaju temperature do 100ºC koje se primenjuju u termotehnici
MEMBRANSKI UREĐAJI POD PRITISKOM U TERMOTEHNICI
– membrane na bazi kaučuka, koje se koriste u posudama za pitku i tehničku vodu
MEMBRANSKI UREĐAJI POD PRITISKOM U VODOSNABDEVANJU
– membrane otporne na naftu i naftne derivate
MEMBRANSKI UREĐAJI POD PRITISKOM ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE

Oman
Postrojenje otpadnih voda

A’Seeb, Muskat, Sultanat Oman
kliknuti za detalje

Železnik
Pumpna stanica pitke vode

Železnik, Beograd, Srbija
kliknuti za detalje

Bele Vode
Pumpna stanica pitke vode

Bele Vode, Beograd, Srbija
kliknuti za detalje

Pančevo
Rafinerija Pančevo

Pančevo, Srbija
kliknuti za detalje

Cetinje
Vodovodna mreža

Cetinje, Crna Gora
kliknuti za detalje

Kula
Pumpna stanica pitke vode

Kula, Srbija


Konstrukcija ovih sudova i njihova primena je nova tehnologija. Membranski uređaji rade na principu odnosa između zapremine i pritiska, kao i ponašanje fleksibilnih barijera (membrane) koji obavljaju fiksnu raspodelu zapremine suda. Pomenute karakteristike otvaraju širok spektar primene, od akumulatora toplote u termotehnici do protivudarnih uređaja u sistemima vodosnabdevanja (pumpne stanice, sistemi za navodnjavanje, sistemi za gašenje požara itd).

Naši uređaji su instalirani u sistemima vodosnabdevanja, u poljoprivredi kao deo sistema za navodnjavanje, termotehnici kao i sistema za gašenje požara.

Na ovom mestu ističemo osnovne karakteristike Termo–Simax Inženjering uređaja:
svi proizvodi naše kompanije predstavljaju originalna rešenja koja su razvijena tokom mnogo godina razvoja tehničkih rešenja membranskih uređaja i njihove praktične primene u inženjerstvu,
svi proizvodi su napravljeni za poznatog investitora i korisnika,
naši proizvodi nisu ograničeni veličinom i pritiskom.

Pored proizvodnje u Termo–Simax Inženjeringu se bavimo dizajniranjem i projektovanjem instalacija i sistema, kao i održavanje sistema koja su u direktnoj vezi sa upotrebom naših uređaja.


Sertifikati

više informacija

Sertifikati & Standardi

Na osnovu dobrih performansi i posvećenom profesionalizmu od 2014. posedujemo Excellent diplomu za mala i srednja preduzeća koju izdaje Privredna komora Srbije. Takođe, posedujemo i ISO 9001:2008 sertifikat.

Zajedno sa našim podizvođačima smo dosta napredovali u oblasti potvrda o usklađenosti naših proizvoda i osoblja sa zahtevima EU kao i u bezbednosti i usklađenosti naših proizvoda i osoblja sa zakonodavstvom EU. Zajedno sa našim podizvođačima posedujemo sertifikate u skladu sa nacionalnim i EN normama.

Sertifikati proizvoda:
– ISO 9001:2008;
– ISO 1401:2004;
– EN ISO 3834–2;
– PED 97;23;EC;
– AD 2000 Merkblatt HPO Sec. 3; EN 13445–4;
– TPED 1999;36;EC;
– Republički inspektorat parnih kotlova ili akreditovana lica.

Sertifikati osoblja:
– Zavarivački sertifikati
– Radiografski Sertifikati
– Ultrazvučni Sertifikati
– Vizuelni Sertifikati

sertificates


Proizvodi

više informacija
membranski uređaji pod pritiskom u termotehnici

Akumulatori toplote su jedinstveni rezervoari energije. Upravo membrana sprečava mešanje akumulirane tople i dolazne/povratne hladne vode. Ovi sistemi su pogodni kako za kotlove na fosilna goriva, tako i za alternativne izvore energije poput solarnih sistema, kotlova na biomasu, itd.

Takođe, nudimo standardne eksanzione posude.

membranski uređaji pod pritiskom u vodosnabdevanju

Zbog jedinstveniog oblika i metoda vezivanja membrane, na našim posudama se kroz pasivni sistem konstantno prati nivo ispunjenosti posude. Takođe, moramo napomenuti da membrana nije opterećen pritiskom, što joj daje očekivano duži radni vek. Membranski uređaji pod pritiskom za sprečavanje nastanka hidrauličkog udara su posude koje nas izdvajaju od drugih kompanija.

membranski uređaji pod pritiskom za naftu i naftne derivate

Membranske cisterne za tečna goriva na atmosferskom pritisku su klasični tečni rezervoari za skladištenje goriva sa ugrađenim membranama. Tokom redovnog punjenje postoji obračunat gubitak od 1% do 3 % zapremine rezervoara na pare i benzinska isparenja dok na punjenje rezervoara sa našim sistemom taj gubitak ne postoji. Štednja na ugradnju ovog sistema su značajne.


Reference

više informacija
Lazarevac
Sistem vodosnabdevanja

Lazarevac, Srbija

Pančevo
Pumpna stanica

Pančevo, Srbija

Belgrade
Pumpna stanica pitke vode

Frikom, Beograd, Srbija

Oman
Postrojenje otpadnih voda

Muskat, Sultanat Oman